brochure-thumb

MVO

Grevelingen Groen draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij gebruiken duurzame en kwalitatieve materialen en investeren in mens, milieu en maatschappij. Het MVO-beleid verlangt dan ook een integrale aanpak en is daarom verweven in ons hele beleid.

Onze missie is het vergroenen van de klimaatadaptieve en biodiverse buitenruimte, waardoor mensen op aangename wijze hun leefomgeving buiten kunnen beleven en gebruiken. Kortom: ‘Beleef ’t buiten!’ De normen en waarden die centraal staan in ons handelen ‘met de menselijke maat’ zijn: professionaliteit, rentmeesterschap, kwaliteit, garantie en duurzaamheid.

Dit vertaalt zich in concrete maatregelen en integrale oplossingen, zoals:

 • Verduurzaming van onze bedrijfspanden;
 • Het bieden van ontwikkel-/scholingsmogelijkheden;
 • Hergebruik van restproducten;
 • Verduurzaming van (brandstoffen voor) wagen-/machinepark;
 • Circulair ondernemen;
 • Inkoop van duurzame materialen;
 • Inzet en coaching van SROI-personen;
 • Verbetering van arbeidsomstandigheden;
 • Innovatie;
 • Samenwerking met ketenpartners;
 • Maatschappelijke betrokkenheid (financiële ondersteuning goede doelen).

 

Het behalen van de kwaliteitscertificaten van CO2-prestatieladder, PSO-prestatieladder en ISO14001 zijn onderdeel van ons MVO-beleid en maken onze progressie en impact transparant en meetbaar.