Over ons

Met onze jarenlange ervaring en expertise creëren en onderhouden wij eigentijdse buitenruimten voor (semi-) overheid, recreatie, vastgoedbeheerders, ondernemingen en particulieren.

Van advies en ontwerp middels aanleg, creatie en realisatie naar het jaarrond beheer van uw buitenruimte.

In dit gehele traject zijn actuele thema’s als klimaatbestedigheid, participatie, biodiversiteit, socialreturn, ontzorging en beleving de rode lijnen van onze samenwerking.

Onze specialisme ligt in het integraal beheer (we beheren Landal Port Greve sinds 1994), beplantingen, groendaken (Groenkeur gecertificeerd voor groen en dak- en gevelgroen) en aanleg en beheer van recreatieve paden (o.a. met onze eigen ontwikkelde onkruidzeef Vegaway). Verder zijn we sterk in grote en/of complexe projecten voor opdrachtgevers waarbij veel eisen gesteld worden omtrent certificering (ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO2 prestatieladder niv. 5, PSO ladder trede 3, Groenkeur en ErBO).